Wczytywanie...

Polityka prywatności

Dane osobowe

Firma Spa Ogrodowe Wojciech Ciżek

(adres prowadzenia działalności: ul. Santocka 48, 71-083 Szczecin),

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

NIP: 851-020-94-47,

REGON: 810446039,

adres poczty elektronicznej: info@spaogrodowe.pl, prowadząc sklep internetowy działający pod adresem basenyogrodowe.co („sklep internetowy”) zbiera Państwa dane. Niniejsza polityka prywatności precyzuje, jakie rodzaje udostępnianych przez Państwa danych są zbierane oraz w jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane przez Spa Ogrodowe Wojciech Ciżek.

Klienci sklepu internetowego, aby złożyć zamówienie na jakikolwiek towar lub usługę w sklepie internetowym winni uprzednio założyć konto w sklepie internetowym. W tym celu wymagane jest podanie przez Klienta takich danych jak:

1. adres e- mail,

2. kod pocztowy

3. hasło, jakiego Klient będzie używał logując się w sklepie internetowym.

Przed założeniem konta w sklepie internetowym winni zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego oraz je zaakceptować. Klient może również dobrowolnie wprowadzić dodatkowe dane osobowe, takie jak:

1. imię,

2. nazwisko,

3. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),

4. język,

5. płeć,

6. numer telefonu,

7. pseudonim.

W celu dokonania transakcji zakupu, a następnie dostawy jakiegokolwiek towaru lub usługi w sklepie internetowym Klienci zostaną poproszeni o podanie danych:

1. imię,

2. nazwisko,

3. firma ( w przypadku zakupu dokonywanego przez przedsiębiorców),

4. adres zamieszkania lub dostawy(miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),

5. forma płatności (typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV).

W przypadku przeglądania przez Klienta zasobów sklepu internetowego, automatycznie zbierane są dane:

1. adres IP,

2. nazwa domeny,

3. typ przeglądarki,

4. typ systemu operacyjnego.

Klient kontaktując się z Spa Ogrodowe za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej, telefonu lub faxu, przekazuje następujące dane:

1. imię,

2. nazwisko,

3. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),

4. numer telefonu,

5. adres e- mail.

Dane zbierane podczas rejestracji konta w sklepie internetowym wykorzystane są przez Spa Ogrodowe wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do konta w sklepie internetowym. W przypadku chęci nabycia jakiegokolwiek towaru lub usługi rejestracja jest obowiązkowa. Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy Klientem a Spa Ogrodowe, w tym między innymi do należytego udokumentowania zawartej umowy, uiszczenia przez Klienta umówionej ceny i udokumentowania tego faktu, jak również wysłania towaru Klientowi lub świadczenia usługi. Dane Klientów mogą w tym celu być przekazane wyłącznie przedsiębiorcy obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Klienta. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub otrzymywanie newsletter’a, dane przekazane przez Klienta wykorzystywane są w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Oscar Technology w ramach prowadzenia sklepu internetowego. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej sklepu internetowego, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Kliencie.

Jednocześnie w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Spa Ogrodowe może przekazać dane podmiotom legitymującym się uprawnieniem do żądania ich przekazania.

W przypadku transakcji zakupu towaru lub usługi w sklepie internetowym Spa Ogrodowe może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w zakresie związanym z transakcją zakupu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub otrzymywanie newsletter’a, dane przekazane przez Klienta wykorzystywane są w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Spa Ogrodowe w ramach prowadzenia sklepu internetowego.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta, gdy korzysta on z ze strony sklepu internetowego. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności Spa Ogrodowe poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie

 

Do góry
Strona Spa ogrodowe stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno